Kvalitetspolicy – ISO 9001:2015

Kalset Automatsvarvning AB erbjuder våra kunder automatsvarvade detaljer med hög
precision, i rätt tid till konkurrenskraftiga priser.
Detta innebär att;

Miljöpolicy – ISO 14001:2015

Kalset automatsvarvning AB skall värna om och bidra till utvecklingen mot en bättre miljö. Verksamheten ska bedrivas med hänsyn till minimal miljöpåverkan för att förebygga föroreningar och därmed skydda miljön.
Detta innebär att;

Specialiserade på legotillverkning av CNC-svarvade detaljer

Kalset Automatsvarvning AB

Vi ansvarar för hela tillverkningsprocessen, från ritningsstadiet, eventuell framtagning av komponentprover till fullskalig serietillverkning.