Vi svarvar i alla förekommande material.
Nedan följer exempel på detaljer vi tillverkat:

Specialiserade på legotillverkning av CNC-svarvade detaljer

Kalset Automatsvarvning AB

Vi ansvarar för hela tillverkningsprocessen, från ritningsstadiet, eventuell framtagning av komponentprover till fullskalig serietillverkning.