CNC-svarvning

Vi på Kalset Automatsvarvning AB är specialiserade på legotillverkning av CNC-svarvade detaljer.

Våra kunder anlitar oss för vår tekniska kapacitet och gedigna kompetens som byggts upp under mer än 50 år i branschen. Vi månar om våra kundrelationer, för oss är det viktigt att du som kund får ta del av hela vår verksamhet och lära känna oss som företag.

Vi ansvarar för hela tillverkningsprocessen, från ritningsstadiet, eventuell framtagning av komponentprover till fullskalig serietillverkning. Ständig utveckling av verksamheten har genom åren präglat företaget och vår målsättning är att alla kunder, stora som små ska få en hundraprocentig service.

Vid CNC-svarvning finns det möjlighet att bearbeta detaljer både två- och tredimensionellt, vilket öppnar upp för många möjligheter inom skärande bearbetning. Fördelen med CNC-svarvning är att man får en hög finish och man kan svarva efter mycket snäva toleranser vilket gör det möjligt att forma och designa komponenter på flera olika sätt.

Genom en professionellt utförd CNC-svarvning med en modern maskinpark och kunniga CNC-operatörer har vi förutsättningar att tillverka komplicerade detaljer i både stora & små volymer. Vår långa erfarenhet av CNC-svarvning med ständigt fokus på utveckling gör oss till en trygg samarbetspartner. Hos oss får du produkter framtagna med stor omsorg, hög kvalitet och noggrannhet.

Med höga ambitioner, modern utrustning och gediget kunnande klarar vi att möta våra kunders krav på automatsvarvade detaljer med precisions- och utseendekrav.

Våra kontaktpersoner